formacion ocupacional

Planes de formación para desempleados.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD HOMOLOGADOS:

ADGD0108 XESTION CONTABLE E
XESTION ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA
SSCS0208 ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS
ADGG0108 ASISTENCIA A DIRECCION
ADGD0108 XESTION CONTABLE E XESTION ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA
ADGD0208 XESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
HOTI0108 PROMOCION TURISTICA LOCAL E INFORMACION AO VISITANTE
ADGD0208 XESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
HOTI0108 PROMOCION TURISTICA LOCAL E INFORMACION AO VISITANTE
ADGG0108 ASISTENCIA A DIRECCION